SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
BEMUTATKOZÓ

Kedves Olvasó!

Ki ne ismerné a Világszép nádszálkisasszony történetét Benedek Elek intézményünk névadójának tollából. Elek apó meséi elvarázsolják a gyerekeket és ebben a varázslatban élni jó a gyereknek és a jó a feln?ttnek is látni, azt az átváltozást, ami a mese hatására a gyerekben végbemegy. A gyermek világa tiszta és örömteli, teli érzelmekkel, de a mesének vége szakad egyszer, ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermeki érzékenységnek is ki kell aludnia a mese végén. A mi pedagógiai felel?sségünk, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelem gazdagságát, aktivitását, természetes kíváncsiságát a világ jelenségei iránt felkeltsük és meg?rizzük. Tesszük ezt a tevékenység központú pedagógiai elvek felhasználásával, melyek során a gyermek környezetének, bels? világának aktív alakítójává válik.

Intézményünk a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcs?de 3 csoportos bölcs?dével, 10 csoportos óvodával és  a  tagintézményekben  Lókúton és  Borzaváron m?köd? 1-1 csoporttal alkot egy intézményt.

Felkészültségünk és pedagógiai szemléletünk a sajátos nevelési igénnyel él? gyermekek integrált nevelését teszi lehet?vé intézményünkben. Az integrációval segítjük a különös bánásmódot igényl? gyermek énképének, önértékelésének fejl?dését, csökkentjük a függ?ség érzését és tanítjuk az együttélés normáit. A közösség szempontjából az el?ítélet mentességre, a természetes elfogadó beállítódás kialakítására törekszünk a segítségnyújtás és az elvárások helyes arányának megteremtésével.

 A lókúti és a zirci intézmény két csoportjában a német nemzetiségi nyelvoktatás igénybevételére is lehet?ség nyílik.

Az óvodai nevelés vegyes életkorú  gyermek közösségekben zajlik, ez a forma módot ad a testvérek közös elhelyezésére, a megnyugtató családias szerkezet felgyorsítja a szocializációt és  csoportváltás nélküli óvodai élet biztonságágát nyújtja.

A csoportszerkezet kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, a már m?köd? gyermekcsoportok kor és nem szerinti arányát és a szül?k törekvéseit gyermekük elhelyezésével kapcsolatban. Csoportjainkba járó gyerekeket két óvodapedagógus és egy dajka  felel?sségteljes, lelkiismeretes szakmai munkája kíséri. A csoportok egyéni szükségleteit pedagógiai asszisztensek segítik. A tiszta beszéd kialakítását, a megkésett beszédfejl?dés gondozását a beszédészlelési és megértési problémák kezelését logopédus, az egyenetlen fejl?désmenetb?l adódó  lemaradó képességek fejlesztését  szükség szerint fejleszt?pedagógus végzi. 

Egész éves munkánkat az évszakok változásának ritmusára f?zzük fel, a hétköznapokat a jeles napok megünneplése teszi emlékezetessé. Páratlanul szép természeti környezetünk a Bakony adta lehet?ségeink, a gyermeki figyelmet a természet értékeinek megóvására az egészséges életmód kialakítására irányítják. Tanösvényeink  kirándulásra hívják az apró talpakat, az óvoda udvarán kihelyezett madárodúk a természeti jelenségek aktív megfigyel?ivé teszik óvodásainkat.

Az egészségmeg?rzés jegyében önkormányzati támogatással minden nagycsoportos gyermek részesül az uszodában a vízhez szoktatás és úszás élményében. Az óvoda udvarán kihelyezett kerékpártárolókkal ösztönözzük óvodásainkat  a környezetbarát kerékpáros közlekedés igénybevételére. A járás óvodáit is vendégül látó Hangyaboly Sportnapon  ügyességi játékokkal, egészséges táplálékok fogyasztásával   tanítjuk a gyereket az egészséges életmód alapjaira.

Szellemi táplálékként sok mesével, verssel, mondókával, ének-zenével tesszük változatossá a mindennapokat. A gyerekkekkel rendszeresen látogatunk bábszínházi el?adásokat, a kölcsönözhet? mesegy?jtemény m?ködtetésével számos gyermek viszi magával a meséket otthonába, hogy a varázslatot szülei körében is megélje.

A szül? aktív jelenléte fontos a gyermekek számára a kézm?ves délutánokon, nyílt napon, közös kirándulásokon,on rendezvényeken, ünnepségeken. A család és az intézmény együttm?ködése a közösen megélt élményeken keresztül válik egyre er?sebbé.