SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK

Szülői értekezlet és fogadóóra

Egy nevelési évben több szülői értekezletet és fogadóórát tartunk.

Az első szülői értekezlet általában az évkezdés köré csoportosul, ekkor kapnak tájékoztatást a szülők az óvodai életről, annak szabályrendszeréről a várható programokról, eseményekről.

A második értekezletet a tavaszi hónapokban tartjuk, mivel ebben az időszakban temérdek program vár a gyerekekre. A sikeres szervezés egyik alapköve a szülők megfelelő tájékoztatása.

A fogadóóra célja a gyermek fejlődésmenetének ismertetése, a tapasztalatok megbeszélése, a beiskolázással kapcsolatos szülői és pedagógiai törekvések egyeztetése.

A szülőértekezletek és fogadóórák időpontjáról a csoportszobák hirdetési felületein informálódhatnak a szülők. A fogadóórák lebonyolítására a szülők számára megajánlott időpontokban kerül sor, regisztrációs rendszerben. A gyermek fejlődésével kapcsolatban, családi problémák, krízisek megbeszélésére a szülők  kérésére a megajánlottól eltérő időpontban is tartunk fogadóórát a pedagógusokkal egyeztetett időpontokban. Problémák esetén keressék bátran intézményünk dolgozóit.