SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
NYITVATARTÁS

Fontos időpontok

Nyitva tartás

A nevelési év meghatározása: 2018. szeptember 1–jétől  2019. augusztus 31-ig tart

Nyitva tartás Zircen: Az óvoda 6.00-tól 17.30-ig tart nyitva

Összevont csoport:  Reggel 6.00-tól 7.00-ig, Délután 16.30-tól 17.00-ig

Nyitva tartás Lókúton: Az óvoda 6.00-tól 17.00-ig tart nyitva

Ügyelet: Reggel 6.00-tól 7.00-ig

Nyitva tartás Borzaváron:  Az óvoda 7.00-tól 16-ig tart nyitva

A gyermek óvodában tartózkodásának ideje: lehetőség szerint napi 10 óra. Az érvényben lévő közoktatási törvény 24. § (4) pontjának értelmében egy gyermek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva tartás ideje ennél hosszabb.

Az óvoda folyamatos nyitva tartással üzemel, a nevelési nélküli munkanapok kiadásáról a nyári zárás és beíratás időpontjáról és kihirdetéséről törvény rendelkezik.

 

Nevelés nélküli munkanapok

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon– a szülő igénye esetén –ellátjuk a gyermek felügyeletét.

 

Beíratás

Az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

  • közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
  • tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

 

Nyílt nap

Intézményünk minden nevelési évben nyílt napot szervez, hogy az óvodába, bölcsődébe készülő gyerekek és szüleik megismerkedhessenek az óvodai, bölcsődei élettel és az intézményünk dolgozóival. A  nyílt nap dátuma a beíratás hetére esik. A nyílt napon történő részvételhez váltócipő szükséges. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket!

 

Nyári zárás

Az óvoda hétfőtől-péntekig öt napos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott zárva tartás ideje alatt szünetel. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatjuk.

A gyereklétszám csökkenésekor – iskolai szünetek, nyári időszak – csoportösszevonások történhetnek.