SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
ÜNNEPEK

Óvodai ünnepeink

Az ünnep a lélek vitaminja. Szükségünk van arra, hogy a hétköznapok és egy-egy jeles nap elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített csoportszoba, az alkalomhoz illően felöltözött gyerekek, felnőttek, a meglepetés, az ajándékozás öröme, a közös éneklés, játék. Az ünnepvárás is fontos esemény óvodánkban: közös énekléssel, verssel, mesével, zenehallgatással, táncok tanulásával készítjük fel magunkat az ünnepre, érzelmileg hangolódunk a közelgő eseményre.

Sok kisgyermek számára az óvoda az első közösségi élmény a család után, így az első együtt töltött ünnepek is jelentős alkalmak mind a gyermekek, mind intézményünk életében. A közösen átélt ünnepek erejével felidézzük a hagyományokat, közelebb hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk fontosabb eseményeit.

Célunk, hogy az ünnepi megemlékezéssel kellemes élményt varázsoljunk a gyermekek számára, maradandó emléket nyújtsunk, melyre nagyobb korukban is szívesen gondolnak vissza, így elősegítve azt, hogy felnőttként is tartsanak bizonyos tradíciókat.

Számos ünnep gyermekcsoportjainkban saját szokások, hagyományok szerint zajlik, néhány jeles napot intézményi szinten, az óvoda és bölcsőde összes kis neveltjével közösen ünnepelünk. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket közös programokra invitáljuk, ahol az együtt átélt érdekes, izgalmas programokon keresztül a személyes élmény segítségével felnőtt és gyermek egyaránt közelebb kerülhessen az ünnep lényegének megértéséhez.

 

Ünnepeink az év során

 • Márton nap: november 11. Libás dalokkal, mondókákkal, játékokkal készülünk az ünnepre, a gyermekekkel megismertetjük a Márton-legendát. Német nemzetiségi csoportjaink ünnepe: a szülőkkel közösen lámpásokat barkácsolnak a gyermekek, majd rövid műsor után lampionos felvonulásra indulunk a városba.
 • Benedek Elek, óvodánk névadójának ünnepe: november hónap harmadik szerdáján a csoportok ellátogatnak egymáshoz, ahol egy Benedek Elek mesét hallgatnak meg, majd pedig vendéglátás, közös játék következik.
 • Mikulás: December 6.  Minden csoportunkba ellátogat a Mikulás, apró ajándékkal kedveskedik a gyermekeknek.
 • Advent, Karácsony:  Az adventi időszakban még meghittebb, családiasabb légkört igyekszünk kialakítani óvodánkban. Szülőkkel közös munkadélutánokon készülődünk az ünnepre. Méz, gyertya, fenyőillat lengi körbe az intézményt.
 • Farsang: zenés, táncos mulatság során az óvoda és bölcsőde együtt ünnepel.
 • Nemzeti ünnep: Március 15. Csoportonként készülünk az ünnepre: kokárda-, zászló barkácsolással, lovas, huszáros, katonás játékokkal.
 • Húsvét: Felelevenítjük a néphagyományokat.
 • Anyák napja: Csoportonként változó elképzelés szerint teremtenek az ünnephez méltó meghitt pillanatot.
 • Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása: A gyerekek verses, dalos, táncos összeállítással zárják az évet, a kicsik apró ajándékokkal búcsúznak el iskolába készülő társaiktól.

A gyermekek születés és névnapját is megünnepeljük, minden csoport saját szokás szerint teszi emlékezetessé ezt a napot.

 

Fontos eseményeink

 • Autómentes nap: szeptember 22. Ezen a napon, akinek lehetősége adódik gyalogosan vagy kerékpárral közelíti meg az óvodát. Igazán annak örülünk, ha a parkoló üresen áll. A gyerekekkel megismertetjük és gyakoroljuk a gyalogos közlekedés szabályait.
 • Népmese napja: szeptember 30. Dramatizálással, meséléssel, bábozással elevenítünk fel egy-egy népmesét.
 • Állatok világnapja: október 04. Helyszíni foglalkozáson, vetélkedők, kiállítás, rajzverseny, képeskönyv nézegetés, vetítés során beszélgetünk az állatok világáról, a veszélyeztetett állatfajokról.
 • A magyar kultúra napja: január 22. A csoportjaink vendégségbe indulnak egy szabadon választott másik csoportba, ahol rím keresők, versek és mesék előadásával színesítik a délelőttöt.
 • Víz világnapja: március 22. Ezen a napon, valamint a megelőző napok során megismertetjük a gyermekeket a víz tulajdonságaival, a vízi élőlényekkel, a víz fontosságával. Kísérletek, vetélkedők, különböző játékok során megtapasztaltatjuk, hogyan óvják, védjék Földünk vízkészletét. Rajzaikból, munkáikból kiállítást szervezünk.
 • Az egészség világnapja: április 7. Évről évre változatos tartalommal (ételkostoló, salátabár, rejtvények, tiszta víz program, vetélkedők) hívjuk fel a gyerekek figyelmét saját testi és lelki egészségük tudatos alakítására.
 • Föld napja: április 22. Kirándulás, séta során helyszíni foglalkozást tartunk, vagy vetélkedők, versenyek során megismertetjük a gyermekeket a növényekkel, állatokkal, a Föld népeivel, kontinensekkel, a játékok során kiemelten kezeljük a Földünk védelmét.
 • Madarak és fák napja: május 10. Arborétumi sétánk során madárlépre indulunk, megkeressük kedvenc fánkat, megfigyeljük változásait.
 • Zirciek tavasza: május Kapcsolódva a város intézményeihez, civil szervezeteihez, intézményi összefogással tesszük rendbe az óvoda udvarát és annak közvetlen környezetét, virágosítjuk, gondozzuk óvodánkat.
 • Közlekedési kultúra napja: május Külső kapcsolatok bevonásával (rendőrség) a biztonságos közlekedés szabályairól és gyakorlati alkalmazásáról kapnak ízelítőt a gyerekek. Forgórendszerben megszervezett helyszíneinken közlekedési táblák felismerésére, kerékpáros akadálypálya kipróbálására és a rendőrségi bemutatóra kerül sor.
 • Gyermeknap: május Szülőkkel közös szórakoztató rendezvény az óvoda udvarán. Rengeteg játékkal, programmal, előadással, zsákbamacskával, csemegézéssel.
 • Hangyaboly sportnap: június Jó kapcsolatot ápolunk a környék óvodáival, így nagy örömünkre vendégeinkkel együtt lehetünk részesei a sportpályán rendezett nagyszabású ügyességi játékoknak. Távolról úgy tűnik kicsik és nagyok nagy lelkesedéssel veszik birtokukba a sportpályát, olyan mindez, mint egy nyüzsgő hangyaboly. A rendezvény végén egészséges ételek kínálásával látjuk vendégül a hozzánk érkezőket.