SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
BEÍRATKOZÁS

Általános információk a bölcsődéről és a felvétel rendjéről

 

 • A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részlegébe Zirc közigazgatási területéről és az intézmény társulási körzetéből vehető fel gyermek szabad férőhely esetén.
 • A 15/1998 NM rendelet értelmében a gyermek bölcsődébe történő felvételéta szülő hozzájárulásával
  • a körzeti védőnő,
  • a házi gyermekorvos,
  • a család- és gyermekjóléti szolgálat,
  • a gyámhatóság kezdeményezheti.
 • Bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól 3 éves korig vehető fel. Habilitációs, rehabilitációs célú nevelés esetén 6 éves korig.

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • munkáltatói igazolás,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • születési anyakönyvi kivonat.

Az ellátás alatt bekövetkezett változásokról a gyermek törvényes képviselője köteles 8 napon belül az intézményvezetőt tájékoztatni.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás egyik formája, a gyermekvédelmi jelzőrendszer része, s mint ilyen jelentési kötelezettséggel bír.

Intézményünk gyermekjogi képviselője: dr. Bánházi Andrea.