SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
EBÉD BEFIZETÉS

A gyermekek étkeztetése az óvodában és a bölcsődében
 

A gyermekek óvodánkban napi háromszori, bölcsődénkben négyszeri étkezésben részesülnek, az étel korszerű melegítő konyhán kerül kiadagolásra. Az óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 72 órán át a hűtőben megőrizni.

Házilag készített süteményt, tortát a  HACCP-s előírás miatt,  szigorú ellenőrzés, ételminta használat mellett  tudunk bevenni, egyes ünnepek és rendezvények alkalmával. Pandémia időszaka alatt ezen ételek befogadása nem engedélyezett. A szabályokról az első szülőértekezleten kapnak tájékoztatást a szülők.

A gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt, az óvoda és bölcsőde területén (csokoládé, sütemény, cukorka, banán…) nem etikus, valamint az intézmény tisztán tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti, kérjük ennek mellőzését!

Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés biztosítására lehetőség van. A szülő felelőssége az ehhez szükséges orvosi igazolás beszerzése.

Az étkezések időpontja: folyamatos reggeli 8.30 és 9.30 között; tízórai; gyümölcs, nyers zöldség 10.30-kor; ebéd 12.00 és 12.30 óra között, uzsonna 15.00 órakor.

Célszerű a nagyon korán (6.00 és 7 óra között) érkező gyermeket otthon megreggeliztetni, az óvodai reggelit pedig 9 óra körül tízóraiként fogyasztja el.
 

Térítési díj befizetése, lemondás

Az ingyenes étkezés, normatív állami támogatás a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető folyamatosan (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat bemutatása, három vagy több gyermek megléte, orvosi igazolás tartós betegségről vagy fogyatékosságról, családjában tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át). A jogosultság felmérése a nevelési év elején szülői nyilatkozatok alapján történik, illetve folyamatosan.

Térítési díj befizetésére kötelezetteknek a be nem jelentett hiányzás esetén az étkezési térítési díjat ki kell fizetni.

Ingyenes étkezés esetén is kötelező a gyermek hiányzásának és az igénybe nem vett étkezésnek a bejelentése.

Zirc: A szülő gyermeke hiányzását hétfőnként reggel 6.30-7.15 között az óvodatitkárnál, a 06/88/414-504-es vagy 06/30/447-6837-es telefonszámon jelentse, ekkor lehetőség van az aznapi étkezési névsorból való törlésre. A hét többi napján a következő nap étkezésére vonatkozóan, 12 óráig fogadunk el bejelentést. Az újbóli óvodába járás kezdete előtt (legkésőbb az előző nap 12 óráig) szintén jelezni kell az intézménybe való visszatérést. Be nem jelentett hiányzás esetében a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Az étkezési térítési díj átutalással kerül teljesítésre, a számlát e-mailben küldjük ki a szülőknek.

Lókút: A szülő gyermeke hiányzását hétfőnként reggel 6.30-7.15 között az óvodatitkárnál, a 06/88/414-504-es vagy 06/30/447-6837-es telefonszámon jelentse, ekkor lehetőség van az aznapi étkezési névsorból való törlésre. A hét többi napján a következő nap étkezésére vonatkozóan, 12 óráig fogadunk el bejelentést. Az újbóli óvodába járás kezdete előtt (legkésőbb az előző nap 12 óráig) szintén jelezni kell az intézménybe való visszatérést. Be nem jelentett hiányzás esetében a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Az étkezési térítési díj átutalással kerül teljesítésre, a számlát e-mailben küldjük ki a szülőknek.

Borzavár: A szülő gyermeke hiányzását az adott napon reggel 7.30-ig az óvodában, a 06/88/468-021-es telefonszámon jelentse, ekkor lehetőség van az aznapi étkezési névsorból való törlésre. Az újbóli óvodába járás kezdete előtt (legkésőbb az előző nap reggel 8.30-ig) szintén jelentse be az intézménybe. A teljes hét lemondása előző hét pénteki napján 8.30-ig lehetséges. Be nem jelentett hiányzás esetében a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség, mivel óvodánkba az étel szállítása más konyháról történik

Az étkezési térítési díjak befizetése az óvodában történik, a díjat az óvodapedagógusok szedik be, melyet havonta kiadott rend szerint kell befizetni. Az időpontról, az óvodai hirdetőtábláról értesülhetnek a szülők. Az óvodából való előrelátható hiányzást és az óvodába való visszaérkezés tervezett idejét szintén az óvodában kell jelezni.

 

Kérjük, hogy ingyenes étkezőink is jelentsék le a távolmaradásukat, mert a feleslegesen elkészített étel sincs ingyen.

 

A szülő felelőssége, hogy a helyben szabályozott módon, a meghatározott határidőig eleget tegyen fizetési kötelezettségének.