SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
ALAPÍTVÁNY

Tisztelt Szülők!

A Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány 1999 óta segíti a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde működését.

A szervezet célja:

  • az oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása
  • a gyermekek esztétikus óvodai környezetének kialakítása
  • óvodai szervezésű tanulmányi kirándulások, múzeum látogatások támogatása
  • hagyományőrző, közérdeklődésre számot tartó rendezvények megszervezése

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2021. évi személyi jövedelemadó 1%-ának átutalásából az alapítvány 2022-ben 560.000,-Ft támogatáshoz jutott.

Kérjük, hogy a 2023-as évben is tiszteljenek meg bennünket a bizalmukkal és a Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítványt jelöljék kedvezményezettként.

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18929524-1-19

Ebben az évben szülői kezdeményezésre a Gyermeknapi meghívott vendégünk az Apacuka zenekar lesz. Az alapítvány szívesen fogadja a rendezvény támogatására felajánlott célzott befizetéseket. Az alapítvány számláját az OTP Bank kezeli, a közlemény rovatba kérjük írják be „Apacuka”.

SZÁMLASZÁM: 11748117-20010764-00000000

Köszönettel:

Váradiné Tóth Mária Kovács Mónika
az alapítvány titkára intézményvezető
 

ZIRCIEK AZ ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

A Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány 1999 óta segíti a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde működését.

A szervezet célja:

A társadalmi kezdeményezésre létrejött alapítvány elsődleges célja a tárgyi feltételek javításán keresztül a nevelő-oktató munka hatékonyabbá tétele. A gyermekek esztétikus óvodai környezetének kialakítása. A tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások anyagi feltételeinek elősegítése.

ADÓSZÁM:  18929524-1-19

Óvodásaink nevében köszönünk minden támogatást, adományt, valamint az adók 1%-át.

SZÁMLASZÁM:  11748117-20010764
ALAPÍTVÁNY CÍME: Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány, 8420 Zirc Alkotmány u. 12.

Helyzetjelentés

Alapítványunk az 1%-ok által befolyt összegből (mely 2021-ben 340.000.-Ft volt) rendszeresen támogatja az óvodai csoportokat, illetve az óvodai programokat. E mellet pályázati úton is igyekszik további pénzbeli támogatásokhoz jutni.

Sikeres pályázatunknak köszönhetően tudtunk beszerezni aszaló – és turmixgépeket, mellyel az intézmény egészséghetének sikeres lebonyolításához járultunk hozzá és amely gépek a jövőben is nagy segítséget jelentenek a gyermekek egészséges életmódra nevelésében.

Idén is angyalaink minden csoport számára eljuttatták karácsonyi ajándékaikat. Antal Judit: Mi lennék ha…négy kötetből álló könyvcsomagját kapták meg a gyermekek, mely a környezettudatos neveléshez nyújt nagy segítséget, teszi színesebbé az oktató munkát. Segítségével a gyermekek könnyebben sajátítják el és értik meg az emberi világ épített és természetes környezetét, szereznek ismereteket az őket körülvevő világról, tudatosul bennük a környezetvédelem fontossága. Gondoltunk a bölcsődésekre is, őket sem hagytuk ki a karácsonyi ajándékozásból. A kisgyermeknevelőkkel együtt gondolkodva mesepárnákkal, interaktív mesekönyvekkel ajándékoztuk meg az apróságokat.

Mint minden évben, most is az alapítvány szponzorálta a hagyományos „Hangyaboly Sportnap”-ot. A vásárolt eszközök segítették sokszínűbbé, élménytelivé tenni a gyermekek mozgásos versenyjátékát. Természetesen gondoltunk az ajándékokra is, amivel nagy sikert arattunk a gyermekek körében.

Sajnos a pandémia megakadályozta, hogy megrendezésre kerüljön a Gyermeknap. Az erre szánt összeg átcsoportosításából, a Fabula Bábszínház előadásában, a Bátor nyulacska történetét tekinthették meg a gyerekek, melyet minden kis óvodás nagyon élvezett.

Köszönjük, hogy befizetett adójuk 1%-ának átutalásával megvalósíthattuk mindezt. Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket, ügyfélkapujukon keresztül továbbra is tegyék meg felajánlásaikat. Hisz tudják, ami Önöknek csak egy kattintás, az nekünk sokat jelent. Felajánlásuk segítségével sok kisgyermeknek tudjuk élménydússá tenni mindennapjait az óvodában és a bölcsődében. Kérjük, legyen Ön is partnerünk ebben a nemes munkában!

2022. 02. 08.

 


<table style="margin:auto;>

Váradiné Tóth Mária Kovács Mónika az alapítvány titkára intézményvezető

 

Dr. Gelencsér Mária Váradiné Tóth Mária
kuratórium elnöke kuratórium titkára