SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
BEÍRATÁS, NYÍLT NAP

Beíratás

Az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

  • közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
  • tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

 

Nyílt nap

Intézményünk minden nevelési évben nyílt napot szervez, hogy az óvodába, bölcsődébe készülő gyerekek és szüleik megismerkedhessenek az óvodai, bölcsődei élettel és az intézményünk dolgozóival. A  nyílt nap dátuma a beíratás hetére esik. A nyílt napon történő részvételhez váltócipő szükséges. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket!